Test SRAM W24257A 32k x 8

Nedávno se mi do ruky dostala stará základní deska z PC. Zběžným pohledem jsem našel zajímavé prakticky použitelné součástky osazené v paticích: 4x W24257AK-15 – statická paměť RAM s kapacitou 32kB, 1x W2465AK-15 – statická paměť RAM s kapacitou 8kB  (sloužili jako paměť cache) a 1x M27C512 – paměť EPROM s kapacitou 64kB (BIOS). Ostatní součástky byli zapájené přímo v desce a nechtělo se mi je vypajovat.

Pokusně jsem si zapojil paměť W24257AK-15, jde o statickou paměť což znamená že data do ní uložená v ní zůstanou až do odpojení napájení a nemusí se obnovovat jako u dynamických pamětí DRAM.

Paměť má 15 adresových vstupů A0 – A14, 8 datových vstupů/výstupů, vstup CS (chip select) – aktivování obvodu – aktivní v log.0, vstup OE (output enable) – aktivování výstupu – aktivní v log.0 a vstup WE (write enable) – aktivní v log.0.

Zapojení jsem provedl na nepájivém poli, místo vypínačů a tlačítka mám dráty které zapojuji dle potřeby. Obvod 74HC244 slouží k buzení LED diod na výstupu.

 

test_SRAM

Vcc – napájecí napětí 5V

C1 – blokovací kondenzátor 100nF

R1-R8 – 470R

R9-R33 – pull-up a pull-down rezistory 10k

Po připojení napájení je paměť naplněná náhodnými daty.

Programování paměti:

– nastavíme programovanou adresu vypínači A0 – A14

– nastavíme hodnotu kterou chceme naprogramovat vypínači D0 – D7

– stiskem tlačítka TL1 přivedeme impulz na vstup WE čímž dojde k naprogramování

Čtení z paměti:

– vypínače D0 – D7 musí být rozpojené!!

– nastavíme adresu ze které chceme číst vypínači A0 – A14

– na diodách vidíme obsah paměti

Po chvíli testování uvidíte jak je to vlastně jednoduché a jak by se to dalo využít v praxi. Například při připojení A/D převodníku na datový vstup, čítače na adresový vstup a pár dalších úpravách vytvoříme jednoduchý záznamník. Sice nebude mít extra kapacitu ale při zapojení větší paměti nebude problém. Záleží jen na fantazii. Při zapojení vstupu CS přes pull-up odpor na Vcc se paměť deaktivuje, nebude možné číst ani zapisovat, ale zapsaná data zůstanou uložená a odběr obvodu klesne na 3uA (ano opravdu TŘI MIKROAMPÉRY) takže při vhodném zapojení zálohovací baterie nám zůstanou data uložená HODNĚ dlouho po odpojení zdroje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *