Test SRAM W24257A 32k x 8

Nedávno se mi do ruky dostala stará základní deska z PC. Zběžným pohledem jsem našel zajímavé prakticky použitelné součástky osazené v paticích: 4x W24257AK-15 – statická paměť RAM s kapacitou 32kB, 1x W2465AK-15 – statická paměť RAM s kapacitou 8kB  (sloužili jako paměť cache) a 1x M27C512 – paměť EPROM s kapacitou 64kB (BIOS). Ostatní součástky byli zapájené přímo v desce a nechtělo se mi je vypajovat.

Pokusně jsem si zapojil paměť W24257AK-15, jde o statickou paměť což znamená že data do ní uložená v ní zůstanou až do odpojení napájení a nemusí se obnovovat jako u dynamických pamětí DRAM.

Paměť má 15 adresových vstupů A0 – A14, 8 datových vstupů/výstupů, vstup CS (chip select) – aktivování obvodu – aktivní v log.0, vstup OE (output enable) – aktivování výstupu – aktivní v log.0 a vstup WE (write enable) – aktivní v log.0.

Zapojení jsem provedl na nepájivém poli, místo vypínačů a tlačítka mám dráty které zapojuji dle potřeby. Obvod 74HC244 slouží k buzení LED diod na výstupu.

 

test_SRAM

Vcc – napájecí napětí 5V

C1 – blokovací kondenzátor 100nF

R1-R8 – 470R

R9-R33 – pull-up a pull-down rezistory 10k

Po připojení napájení je paměť naplněná náhodnými daty.

Programování paměti:

– nastavíme programovanou adresu vypínači A0 – A14

– nastavíme hodnotu kterou chceme naprogramovat vypínači D0 – D7

– stiskem tlačítka TL1 přivedeme impulz na vstup WE čímž dojde k naprogramování

Čtení z paměti:

– vypínače D0 – D7 musí být rozpojené!!

– nastavíme adresu ze které chceme číst vypínači A0 – A14

– na diodách vidíme obsah paměti

Po chvíli testování uvidíte jak je to vlastně jednoduché a jak by se to dalo využít v praxi. Například při připojení A/D převodníku na datový vstup, čítače na adresový vstup a pár dalších úpravách vytvoříme jednoduchý záznamník. Sice nebude mít extra kapacitu ale při zapojení větší paměti nebude problém. Záleží jen na fantazii. Při zapojení vstupu CS přes pull-up odpor na Vcc se paměť deaktivuje, nebude možné číst ani zapisovat, ale zapsaná data zůstanou uložená a odběr obvodu klesne na 3uA (ano opravdu TŘI MIKROAMPÉRY) takže při vhodném zapojení zálohovací baterie nám zůstanou data uložená HODNĚ dlouho po odpojení zdroje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *