Test CPU Zilog Z80

V GME jsem si koupil CPU Z84C00 (nová verze Z80) a řekl jsem si že ho jednoduše vyzkouším. K procesoru jsem zapojil na kontaktním poli krystalový oscilátor 4MHz, potřebné piny jsem připojil přes pull-up rezistory na Vcc a na datovou sběrnici (piny 7,8,9,10,12,13,14,15) jsem vytvořil pomocí pull-down rezistorů velice primitivní program – instrukci NOP (No OPeration) (00h). Po zapnutí začne procesor vykonávat program. Na adrese 0000h načte první instrukci – NOP. Ta nedělá nic. Jen zvětší obsah čítače adres o jedničku. Procesor tedy přejde na adresu 0001h a (překvapivě) načte instrukci NOP. A tak to jde až do adresy FFFFh. Pak dojde k přetečení (vynulování) čítače adres a vše začíná opět od 0000h. Tím z procesoru vznikl prostý 16-bitový čítač. To že procesor pracuje poznáte připojením LED diody (nebo čítače, logické sondy, osciloskopu – kdo co má) na adresní piny (30-40 a 1-5) na kterých uvidíte střídání log.1 a log.0. Pokud použijete LED diodu, blikání uvidíte (při 4MHz oscilátoru) pouze na pinech 5 (A15) a 4 (A14), na ostatních bude LED dioda blikat tak rychle že jí okem uvidíte svítit a průběh uvidíte nejlépe na osciloskopu.

Z80_test

Vcc – napájecí napětí 5V

C – blokovací kondenzátor 100nF

D1 – LED dioda

R1 – 470R

neoznačené rezistory – 10k

ostatní nepopsané vývody nezapojovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *