Klopný obvod typu RS

Obvod RS je prvek, ve kterém se dá zaznamenat elektrickou cestou jeden bit informace. Obvod může setrvávat libovolnou dobu v jednom nebo druhém stavu. Zde si vytvoříme RS – KO z hradel NAND. Spojíme-li vstup jednoho hradla s výstupem druhého a opačně, dostaneme jednoduchý klopný obvod typu RS (KO-RS).

RS proto, že anglická zkratka RESET – SET (vynuluj – nastav) se používá univerzálně. Obvod RS má dva výstupy. Jeden normální (Q) a jeden inverzní (Q s čárou nad písmenem). Znamená to, že na jeho výstupech budou vždy dvě opačné hodnoty. Připojíme-li ke vstupům přepínací tlačítko, stiskneme ho a pustíme, dostaneme na výstupu obvodu dokonalý jeden impulz.

KO_RS_s

Zapojení jsem provedl na mém oblíbeném kontaktním poli. Na výstupy jsou připojené LED diody na indikaci log. stavů. Místo tlačítka slouží jeden drát kterým se střídavě dotýkám vstupů.

Mezi Ucc a GND je vhodné zapojit blokovací keramické kondenzátory 100nF (na schématu nejsou uvedeny)

KO_RS_sch

Ucc – napájecí napětí 5V

R1, R2 – pull-up rezistory 10k

R3, R4 – 470R

D – LED diody

TL – přepínací tlačítko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *